Kontakt

För inrapportering av önskemål och/eller buggar, vänligen kontakta oss på:

Deladigitalt@skl.se

För övergripande frågor samt användarstöd, vänligen kontakta oss:
 

Projektledare:
Johan Kjernald
Johan.kjernald@skl.se
0733-615685

 

Ansvarig SKL
Anna Pegelow
Anna.pegelow@skl.se
072-539 13 25