Dela Digitalt

Om DelaDigitalt

Dela Digitalt har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Utvecklingen sker löpande, utifrån användarnas synpunkter. Utseendet kan därför komma att förändras, även efter lanseringen i november 2016.

Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor snabbare och billigare bli mer effektiv.

Innehållet genereras av enskilda personer och verksamheter. Det är också dessa som ansvarar för innehållet.

I samband med publiceringen frågar vi efter följande uppgifter:
Namn
Titel
Mailadress (jobb)
Telefon (valfritt)

Det är viktigt att den som vill veta mer om t.ex. en utvecklingsmetod också kan kontakta den som lagt upp informationen. I övrigt använder vi inte uppgifterna för någon typ av sammanställning, vidarebefordran eller liknande.

Dela Digitalt är byggd på OpenHierarchy som är en "open source" plattform som bygger på Java.

Avregistrering av mailutskick och avslut av konto
För att avsluta prenumeration på mailutskick från Dela Digitalt går du in på din profil längst upp till höger på sajten. Därefter kryssar du bort rutorna under rutan ”inställningar”. Du kan själv välja vilken information du önskar få mail om.

Om du önskar att avsluta ditt konto (t.ex. om du avslutar din anställning) kan du gå in under din profil och ta bort kontot.

Har du synpunkter på eller frågor om Dela Digitalt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under sidan kontakt.

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Dela digitalt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på den här webbplatsen. Eventuella kända tillgänglighetsproblem redovisas och information om hur du kan rapportera brister till oss finns här.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock finnas visst innehåll som fortfarande uppvisar mindre brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda det. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du kontakta oss. Likaså om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.
deladigitalt@skr.se
08-452 70 00

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens. Den senaste revideringen av webbplatsen skedde våren 2021, då bakomliggande teknik gjordes om.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.
 

Användarvillkor

Följande användarvillkor gäller för Dela Digitalt. För att kunna registrera sig så måste du godkänna dessa villkor.

Förhållningsregler

Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Iakttag vanlig nätetikett med god ton i diskussioner och inlägg. Inlägg i diskussionerna som kan tolkas stötande tas bort av administratören. Ingen känslig sekretessbelagd information får publiceras.

Upphovsrätt

Endast material som du äger upphovsrätten till, eller har tillstånd att distribuera vidare får laddas upp. Sådant tillstånd kan bara ges av upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrättslagen är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, tidningsartiklar, bilder, teckningar, dataprogram och musik; samt åtskilligt annat.

Ansvar och äganderätt

SKR tar inget ansvar för innehållet i uppladdat material. SKR förbehåller sig rätten att ta bort uppladdat material som kan anses skadligt eller på annat sätt opassande för sajtens syfte.

Personuppgifter

Personuppgifter som registreras behandlas i enlighet med GDPR. Informationen lagras och bearbetas med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Personuppgiftsbiträde är:

SKR
Sveriges kommuner & Landsting
118 82 STOCKHOLM