Covid-19 och coronaviruset

Under pågående pandemi kommer inlägg kring konsekvenserna av coronaviruset att kunna sorteras och märkas. Detta för förenkla kunskapsutbyte, initiativ och frågeställningar.